EMDR Terapisi Kocaeli

EMDR Terapisi nedir, EMDR Terapisinin gelişimi, EMDR Terapisi ile hangi sorunlar çözümleniyor, EMDR Terapisi ne kadar sürüyor gibi merak edilen tüm sorulara bu makalede ulaşabilecek ve Ankara EMDR Terapisi için Uzm. Psikolog Tuba ÖZDEN’ den EMDR Terapisine dair her şeyi öğrenebileceksiniz.

EMDR’nin Açılımı Nedir?

1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından keşfedilen EMDR, güçlü ve etkili bir psikoterapi yaklaşımı olarak biliniyor. EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, bilimselliği ve etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR Terapisi bilimselliği ve etkinliği kanıtlanmış olup psikolojik sorunlara son derece hızlı ve etkin çözüm getiren bir psikoterapi yöntemidir.

Ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalar depresyon, kaygı, olumsuz yaşam olaylarının neden olduğu duygusal sorunlar, sınav kaygısı, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal kaygı, yas, takıntı gibi birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde EMDR Terapisinin oldukça etki sağladığını göstermektedir.

EMDR TERAPİSİ NEDİR?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

EMDR Terapisi yaşadığımız psikolojik problemleri travma perspektifinden değerlendiren bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR Terapisine göre her türlü psikolojik problemin kaynağı olarak kişinin yaşadıkları, anıları, geçmiş yaşantılarında hissettikleri duygu ve düşüncelerin bugün ve yarınlarını yönettiği düşünülmektedir. Kısaca EMDR Terapisi bugünümüzde yaşadığımız sıkıntıların nedeni olarak geçmişte yaşadığımız olumsuz yaşam olaylarının bizdeki etkisini hala sürdürüyor olmasından kaynakladığını ileri sürer. Etkisini sürdüren bu yaşam olayları birer travma niteliği taşır EMDR Terapisinde. Bu travmaların büyük yaşam krizleri olması gerekmez ( deprem, taciz, ölüm gibi ) ve çocukluğumuzda maruz kaldığımız tutumlar da travmatize edici yaşam olayları olabilir. Örneğin öğretmeni tarafından tahtaya kaldırılan bir çocuğun yanlış cevap vermesi üzerine öğretmeninin sınıf içerisinde azarlaması, sert davranması o an o yaştaki bir çocuk için travmatize edici bir an olabilir ve o çocuk hayatının ilerleyen dönemlerinde kendisine ilişkin “Başarısızım”, “Yetersizim”, “Kendime Güvenemem” gibi olumsuz yargılara varabilir. Ayrıca yanlış yapmaktan korkması, yanlış yapmamak için söz hakkı almaması, sınav kaygısı yaşaması ve belki de mükemmelliyetçi bir yetişkine dönüşmesinin altında yatan anılardan biri olabilir. EMDR Terapisinde amaç, kişinin sıkıntı duyduğu problemin altında yatan travmatik anıyı bulmak ve o anının beyinde işlenmesini sağlayarak kişiyi anıya ve anının kişide bıraktığı olumsuz duyguya ve düşünceye karşı duyarsızlaşmasını sağlamaktır. EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR Terapisinde danışanda çift yönlü uyaran ile beyinde sol hemisfer yani mantıksal perspektiften baktığımız alanı aktif duruma getirirken, beyinde sağ hemisfer yani duyguların yönetildiği alandaki yoğunluğu azaltmak amaçlanmaktadır. EMDR Terapisi göz hareketleriyle, dize hafifçe dokunarak, sesle ya da iki ele hafif bir titreşim verilerek yapılmaktadır. Bu tekniklerin hepsinin ortak noktası sağ ve sol beyni senkronize bir şekilde uyarmaktır. Danışanının zihninden geçenlere ve göz hareketlerine aynı anda dikkatini vermesinin, beynin sağ ve sol yarımküresini ilişkiye geçirdiği düşünülmektedir.

Beyin, yaşantılardan gelen bilgiyi REM uykusu (Hızlı Göz Hareketli Uyku) sırasında işler. EMDR’de uygulanan çift yönlü göz hareketlerinin benzer bir fizyolojik etkiyi, uyanıkken sağlayabildiği öngörülmektedir. Böylelikle kişi sıkıntı duyduğu yani sağ hemisferde yoğunlaşan olumsuz duygularından, depresyondan, kaygıdan, fobiden, kronik yastan yani içinde bulunduğu psikolojik sıkıntıdan kurtulurken, gerçekçi bir şekilde olayları değerlendirebildiği dengede bir duygulanıma sahip olur.

EMDR Terapisi Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler.

EMDR TERAPİSİ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Herkesin geçmişte yaşadığı büyük veya küçük travmalar olabilir. Kişinin küçüklüğünde yaşadığı olumsuz durum onun üzerinde travmatik etki bırakmış ve o kişinin geleceğini etkilemiştir. EMDR Terapisi; travma sonrası stres bozukluğu, yas, depresyon, bağımlılıklar, aldatma/aldatılma, cinsel istismar, özgüven problemleri, sınav kaygısı, doğal afetler, çocukluk döneminde yaşanan üzücü olayların neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobi, kaygı ve panik bozukluklarını iyileştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.

EMDR olumsuz her şeyi unutturur mu?

EMDR rahatsız edici, acı veren anıyı unutturmaz. Ancak terapi sonrası, bu acı yüzünden hissedilen öfke, korku, üzüntü, kaygı, hayal kırıklığı gibi tüm olumsuz duygulara karşı duyarsızlaştırmaktadır.

KİMLER EMDR TEDAVİSİNİ UYGULAYABİLİR?

EMDR Ancak Uluslararası EMDR Enstitüsü (EMDR Insititute) tarafından açılan iki düzey sertifikalandırılmış eğitimi tamamlamış ve süpervizyon çalışmalarına katılmış ve sertifika almış psikoterapistler tarafından uygulanabilmektedir. EMDR terapisi alacağınız psikoloğunuzun eğitimini araştırmanız ruh sağlığınız için oldukça önemlidir.